Aktiviteter i DokkX

Nærvær på afstand

Teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen, uden at være geografisk på samme sted.

AppsCafe

Et tilbud til borgere og medarbejdere i Aarhus Kommune.