Nærvær på afstand

Tidligere tema fra september til december 2018

En lang række teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen, uden at være geografisk på samme sted. Nogle teknologier skaber tryghed, nogle reducerer ensomhed, nogle giver mulighed for online rådgivning og andre giver oplevelser og ny viden.

Du kan se sensorer, der registrerer bevægelser i hjemmet. Manglende bevægelse betyder, at du bør kontakte til dit ældre familiemedlem og tjekke, om alt er ok.
Du kan via en app sende billeder til dine bedsteforældre, selvom de ikke er på sociale medier. Billederne popper op på en elektronisk billedramme, uden at de skal foretage sig andet end at nyde dem.
Har du en idé til et fælles arrangement, kan du via hjemmesiden Genlyd invitere andre til at deltage. Genlyd har en opslagstavle, hvor du kan efterlyse rejsevenner og deltagere til fx en vandretur eller fællesspisning. 
Du kan med et elektronisk armbånd måle din puls og se dit stressniveau; du kan cykle verden rundt, uden at forlade matriklen; du kan gå til speciallæge eller i skole via en robot, og du får indblik i fjernundervisning, chatrooms og telemedicin og kan opleve en operation med VR-briller.

Husk, at du på DokkX altid kan afprøve teknologierne i praksis.

Presence at a distance
A wide range of technologies that enable you to participate without physically being in the same spot.

Some of the technologies create safety, some reduce loneliness, some give access to online guidance and others provide new experiences and knowledge.

You will see sensors that register movement in the home. Lack of movement indicates that you should contact your family member and check that everything is OK.
Through an app you can send pictures to your grandparents, even though they are not using social media. The photos pop up on their digital picture frame, and all they have to do is enjoy the pictures.
If you have an idea for a social event, you could use the website Genlyd to invite others. Genlyd has a board where you can look for travelmates or participants for hiking trips or social dining.
With a digital bracelet you can check your pulse and see your level of stress; you can cycle around the world without leaving your home; you can have a visit from the doctor or go to school via a robot; and you can experience many types of remote education, chat rooms and telemedicin - even perform surgery using VR-glasses.

Remember that at DokkX you can always get hands-on experience with the technologies.

AV1

En robot til børn med langvarige sygdomme.

CARIOT

Forebygger og advarer om utilsigtede hændelser

CEKURA GO

I takt med at vi bliver ældre, kan behovet for ekstra tryghed og sikkerhed opstå.

Digital Bydel

Hvordan kan man informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på forskellige måder

DoMyDay

Vil du gerne have en let og overskuelig smartphone?

eLea

Aktivitetssensor og falddetektor

Frameo

Få billeder fra din familie sendt direkte til billedrammen.

KOMP

Lader digitale børn dele ting med analoge forældre eller bedsteforældre.

OriHime

En lille japansk robot kan være dér, hvor du ikke selv kan.

Stay in the Zone

Det første værdibaserede sundhedsprogram inden for diabetesområdet

Sarita CareTech - Pearl

Kender du en ældre person, som er utryg ved at være alene pga risiko for fald, eller som ikke kan finde vej selv og farer vild?

SeniorTryghed

Tryghedsalarm, der sikrer ældre medborgere en tryg tilværelse i egen bolig

Stella Care GPS

Ældre demente, der forsvinder, er et problem der desværre ofte forekommer.