Teknologi, hjælpemidler og demens

- demensfaglig rådgivning i DokkX

Kom ned på DokkX og få en snak med en demensfaglig rådgiver. 
På nedenstående tirsdage fra kl. 12.00 til 15.00 kan du møde en demensfaglig rådgiver fra Demenshjørnet på DokkX. 
Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lign. 
Du vil også kunne få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra 12-15.

Maj
14. maj 2019 (fra omkring 12.30)
21. maj 2019

Juni
11. juni 2019
18. juni 2019
25. juni 2019

Juli
2.juli 2019
9. juni 2019
16. juni 2019

(Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus).