Teknologi, hjælpemidler og demens

- demensfaglig rådgivning i DokkX

Kom ned på DokkX og få en snak med en demensfaglig rådgiver. 
På nedenstående tirsdage fra kl. 12.00 til 15.00 kan du møde en demensfaglig rådgiver fra Demenshjørnet på DokkX. 
Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lign. 
Du vil også kunne få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra 12-15.

Januar
29. januar 2019

Februar
5. februar 2019
12. februar 2019
26. februar 2019

(Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus).