Ascoel

Sensorer

Funktion: En magnetisk sensor der kan registrere åbning eller lukning af vinduer og døre, og en infrarød sensor, der registrerer om der går personer ind eller ud af et rum. Kan for eksempel bruges til måling af, hvornår en person forlader et bestemt lokale, eller hvor mange gange en dør åbnes.
Målgruppe: Alle.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til forhandleren Indesmatech.

Ascoel sensors (EN)

Function: A magnetic sensor that can detect the opening or closing of windows and doors, and an infrared sensor that detects if people enter or exit a room. Might be used to measure when a person leaves a particular room, or to detect how many times a door is opened.
Target group: All.
Development stage: Is on the market.