Beam PRO

En telepræsens-robot

Formål: at give støtte til de praktiserende læger og hospitalslægers samarbejde internt, såvel som samarbejde med medarbejdere på plejecentre. Beboere med en krævende medicinsk diagnose og behandling kan få hyppigere tilsyn og  få justeret behandlingen gennem brugen af Beam PRO. Der er også store perspektiver i at få de pårørende til at indgå i et udvidet socialt netværk ved hjælp af Beam PRO.   
Målgruppe: Ældre, personale, børn og virksomheder.
Udviklingsstadie: Produktet er sat i produktion og sælges over hele verden.  

Link til forhandleren Globe Robots.

Beam PRO (EN)

Function: A telepresence robot with the purpose of supporting general practitioners and hospital doctors in co-operating internally as well as co-operating with employees at care centers. Through the use of Beam PRO, residents with demanding medical diagnoses og treatment can get supervision and have treatment adjustments more frequently. The perspectives of involving relatives in a expanded social network using Beam PRO are quite comprehensive.
Target group: Elderly people, staff, children and companies.
Development stage: The product is put in production and sold worldwide.