BodiTrak

Trykmålingssystem til forebyggelse af tryksår

Funktion: Dette trykmålingssystem anvendes til at give et overblik over trykfordelingen i enten liggende eller siddende stilling og kan herved være med til at forebygge tryksår. Når en borger sidder eller ligger, påvirkes indsyede sensorer i måtten. Dette omsættes til data igennem en computer eller tablet, og giver sundhedspersonalet et visuelt overblik over borgerens trykfordeling. Ud fra dette kan sundhedspersonalet vejlede patienten i at skift og variere sin sidde- eller liggestilling og undgå tryksår.
Målgruppe: Borgere med langvarig liggende eller siddende stilling og risiko for tryksår.
Udviklingsstadie: Er markedsført og sælges til kommuner, plejehjem, institutioner, hospitaler, genoptræningsenheder mm. Så man kan handle hensigtsmæssigt i forhold til tryk og samtidig har mulighed for at dokumentere sine handlinger

Link til forhandleren Langhøj Live.

Boditrak (EN)

Function: A pressure measurement system provides an overview of the pressure distribution of a person who is lying or sitting, and may thereby help prevent pressure ulcers. When a citizen sits or lies, stretch sensors in the mat are affected. This is translated into data through a computer or tablet, and provides health professionals an overview of the pressure distribution. From that overview the healthcare professional can guide the patient on how to shift and vary the seating or lying position and thus avoid pressure ulcers.
Target group: Citizens with long-term lying or sitting position and risk of pressure ulcers. 
Development stage: BodiTrak is marketed and sold to municipalities, nursing homes, institutions, hospitals, rehabilitation units, etc. to act according to data in relation to pressure while at the same time document the findings.