CARIOT

Forebygger og advarer om utilsigtede hændelser

Det eneste produkt på markedet, som giver adgang til alle førende telemedicinske og velfærdsteknologiske produkter via LoraWAN, 4G og WiFi.
CARIOT sættes i stikkontakten og finder derefter selv alle overvågningsenheder. Ved manglende tandbørstning, truende dehydrering, fald, nattevandring, manglende medicin eller anden utilsigtet hændelse sendes data til personaleskærmen og/eller pårørende.

Link til CARIOT hjemmeside.

CARIOT

(ENG) The only product on the market to offer access to all leading telemedicine and welfare technology products through LoraWAN, 4G and WiFi.
You plug it into the electrical outlet and it will automatically find all the monitoring devices. In case of lack of tootbrushing, threatening dehydration, fall accidents, night walking, missing medicine or other unintended events, data will be sent to the staff screen and/or relatives.