City Probe

Sensorer som installeres i gadelamper

Funktion: CityProbe er en multi-sensorisk enhed, der kan være med til at danne grundlag for en smartcity. City Probe-enheder installeres i gadelamper og tager et øjebliksbillede af byens sundhed hvert andet minut. Med Cityprobes installeret i byen skabes et netværk af enheder, der bl.a. kan give et realbillede af byen med et overblik over luftkvalitet, støj, regn og temperatur i byen. Fx kan du få information om, hvor forurenet din tur til arbejde er. Hvis niveauet på din normale rute er sundhedsskadeligt, kan en app foreslå alternative ruter, der fører borgeren gennem fx parker eller grønne områder, hvor luften måske er friskere.
Målgruppe: Alle
Udviklingsstadie: Er markedsført og fuld løsning kan købes  

Link til udvikleren Montem

CityProbe (EN)

Function: CityProbe is a multi-sensory unit that can help form the basis of a smartcity. City Probe units are installed in street lamps and take a snapshot of the city's health every two minutes. With Cityprobes installed a network of units is created which can give a real picture of the city with an overview of air quality, noise, rain and temperature in the city. You can get information on how polluted your trip to work is. If the level of your normal route has a risk for your health, an app may suggest alternative routes that lead you through, for example, parks or green areas where the air may be fresher to breathe.
Target group: All
Development stage: Is marketed and full solution can be purchased