Clockaid All - Demenskalender og ur

En elektronisk kalender udviklet til personer med demens samt personer, som har andre kognitive udfordringer.

Clockaid All kan nemt kodes til at vise aftaler, give alarmer, som minder om at huske at tage medicin, vand eller andet.
Kalenderen har et elegant og enkelt design, og pårørende kan på afstand kode uret med nye aftaler eller alarmer.

Clockaid All - Dementia Calendar and watch

Clockaid All is an electronic calendar, developed for persons with dementia or other cognitive challenges. Clockaid All can easy be coded with appointments, to sound alarms and remind you to take your medicine, water and so on.
The calendar has an elegant and simple design, and relatives can easily from distance code the watch with new appointments or alarms.  

Nærvær på afstand

Teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen, uden at være geografisk på samme sted.