Cykeltags

Trafikinformation til cyklister i Aarhus

Beskrivelse: Et projekt fra Aarhus Kommunes Center for Byens Anvendelse, som handler om informationer om trafik til cyklister. I fremtiden vil man kunne få sat et cykeltag på cyklens sadel. Dette tag kan via bluetooth afgive informationer til intelligente trafiksystemer om fart og vanlige ruter. Hermed kan du som borger få info om trafik, og finde ud af, hvor der er spidsbelastninger. Hensigten er at lave dynamiske tavler i bybilleder med relevant info. Projektet skal derfor opsamle input fra borgerne om,  hvad de ønsker, der skal stå på tavlerne.
Målgruppe: Cyklister og kommunen. 
Udviklingsstadie: Projektet er under udvikling og cykeltagget er derfor en prototype.

Link til projektbeskrivelsen på VTU-hjemmesiden.

Bicycle tags (EN)

Description: The Centre for the Use of the City of Aarhus Municipality conducts this project about information about traffic for cyclists. In the future cyclists can attach a “biketag” on the saddle of their bicycle. This tag functions via bluetooth and provides information to intelligent traffic systems about speed and normal routes. This way, you will be able to receive information about traffic and find out where there are traffic congestions. The intention is to create dynamic information boards in the city with relevant info. The project will collect input from citizens about which type of information they want on the information boards.
Target group: Cyclists and Aarhus Municipality.
Development stage: The project is under development and the bicycle tag is a prototype.