Dalen

Døgnrytmelys

Kan styres via wi-fi og app, hvilket giver mulighed for at oprette et skema med angivelse af, hvornår lampen skal tænde og med hvilket lys. Derudover kan man justere lyskvaliteten i løbet af dagen og aftenen, og angive slukke-tidspunkt.
Endvidere kan lampen indstilles til at lyse med specielt svagt natlys, som ikke hæmmer hjernens udskillelse af søvnhormonet melatonin.

Link til forhandleren Lysterapi.dk

 

Dalen daylight lamp

(EN) You control the lamp by wi-fi and an app. This allows you to create a day schedule indicating when the lamp should turn on and with which type light. In addition, you can make various adjustments in the quality of the light during the day and evening, and set the time that the lamp should turn off.
Furthermore, the lamp can be set to illuminate with a weak night light, which does not interfere with brain production of the sleep hormone melatonin.