Deleskærm

Stor interaktivskærm hvor 2 til 6 børn arbejder sammen

Deleskærm er en stor interaktiv skærm, hvor 2-6 børn kan arbejde sammen om sjove og lærerige spil. Læringsspillene er designet til skærmen og har fokus på samarbejde og kommunikation mellem børene. Der kommer hele tiden nye spil og nye muligheder.

Deleskærm bliver brugt mange forskellige steder, for eksempel i klasselokalet, i børnehaver, i skolefritidsordningen, på specialskolen, på hospitalet osv.

Deleskærm (EN)

Deleskærm is a large interactive screen where 2-6 children can work together for fun and educational games. The learning games are designed for the screen and focus on collaboration and communication between the children. New games and new opportunities are constantly emerging. Deleskærm is used in many different places, for example in the classroom, in kindergartens, in the hospital, etc.