DeskBike

​​​​​​​Tag en cykeltur imens du arbejder!

Funktion: Variér din arbejdsstilling og skab en sundere hverdag ved at skifte din stol ud med en kontorcykel. Den er let at indstille, fordi cyklens sadelstang kan let justeres i højden og tilpasses den enkelte brugers kropslængde. NB: Kan kun bruges hvis du har hæve-/sænkebord. Du bestemmer selv tempoet og kan nemt måle din indsats. Justér på modstanden, mens du cykler og se din aktivitet og kalorieforbrænding. Det hele kan ses på app’en som kan downloades gratis.
Målgruppe: Alle mennesker med kontorarbejde.
Udviklingsstadie: Cyklen er sat i produktion og er på markedet.

Link til forhandleren ErgoPartner.

DeskBike (EN)

Function: Take a ride on your bike while you are working! A way of getting some variation into your work and become more fit. The Desk BIke is easy to adjust to your height and body. Note: Only works if you have a height adjustable table! You decide the pace and you can easily measure the impact via the app that you can download for free.
Target group: Everybody with office work.
Development stage: The bike is in production and on the market.