Teknologi, hjælpemidler og demens

- demensfaglig rådgivning på DokkX

Kom ned på DokkX og få en snak med en demensfaglig rådgiver fra Demenshjørnet.

Du kan blive guidet og vejledt i valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til netop de udfordringer, en demenssygdom giver i hverdagen. Det kan fx dreje sig om digitale kalendere, GPS-trackere og lignende. 
Du vil også kunne få inspiration til, hvordan man kan træne sin hjerne og hvordan man kan nedsætte risikoen for at få demens.

Konsulenten fra Demenshjørnet træffes på følgende tirsdage fra kl. 12-15:

Oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober NB: kl. 11-13.30

November
5. november
12. november
19. november
26. november

Har du brug for hjælp og vejledning, så kontakt DemensCentrum Aarhus