ELIspoon

Ske med nivelleringsfunktion

Skeen er mekanisk og fungerer ved kontravægte og en rotationsaksel, der sørger for at holde skeen vandret, uanset brugerens håndstilling. Håndtaget på skeen kan rotere 360 grader.
Skeen er velegnet til fx mennesker med tremor (let rysten), cerebral parese, senhjerneskade, rygmarvsskade eller apopleksi, som har problemer med at håndtere en ske.

Link til forhandleren Gloria Mundi Care.

ELIspoon

(EN) Spoon with leveling function.
The spoon is mechanical and works by counterweights and a shaft that rotates to keep the spoon horizontal, regardless of the user's hand position. The handle of the spoon can rotate 360 degrees.
The spoon is good e.g. for persons with tremor, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury or stroke, who have problems handling a spoon.