FitBit Flex

En aktivitetsmåler

Funktion: Kan måle dine dagligdags aktiviteter. Det kan være antal skridt, kalorier, der forbrændes og tilbagelagte distance. Om natten måler den dit søvnmønster, og her kan du også få at vide, hvilke rutiner der eventuelt kunne være med til at forbedre din søvncyklus. Aktivitetsmåleren lader sig nemt og hurtigt synkronisere med en computer, en Apple- eller Android enhed.
Målgruppe: Alle mennesker med interesse for den tilgængelige information.
Udviklingsstadie: Er på markedet.  

Link til FitBit hjemmeside (på engelsk)

FitBit Flex (EN)

Function:An activity tracker that can measure your everyday activities. Like the number of steps, calories burnt, and distance traveled. At night it measures your sleep pattern, and can also tell which routines could possibly help improve your sleep cycle. The tracker lets you synchronize easily and quickly with a computer, an Apple or Android device.
Target group: All people with interest in the accessible information.
Development stage: Is on the market.