Fremtidens skoletoiletter

Intelligent toilet

Funktion: Intelligent toilet, der sikrer skolebørn en god oplevelse ved toiletbesøg. Når børnene vasker hænder, tæller en elektronisk blå streg ned på en skærm, så de ikke sjusker med vand og sæbe. Samtidig afspilles en tegnefilm med små fisk, når børnene har vasket hænderne tilstrækkeligt. WC’et registrerer, når man sætter sig på sædet. Hvis man er ved WC’et i under otte sekunder, bliver man ikke belønnet med tegnefilmen. Sidder man kortere end 29 sekunder vælger WC’et et lille skyl. Sidder man længere, antager det, at man har lavet stort. Toilettet er lydisoleret og udstyret med højtalere til musik. Samtidig er der separat udluftning, så lugten slipper med ud, når døren åbnes.
Målgruppe: Skolebørn.
Udviklingsstadie: En del af et pilotprojekt under Aarhus kommune. I alt etableres der 12 nye toiletter på Sølystskolen, Holme Skole og Skovvangskolen.

Link til projektbeskrivelse på Velfærdsteknologisk Udviklingspuljes hjemmeside.

School toilets of the future (EN)

Function: Intelligent toilet that provides school children with a pleasant experience when visiting the toilet. When the children wash their hands, an electronic blue line counts down on a screen so they do not skimp with water and soap. A video with small fish is played when the hands are sufficiently clean. The WC detects when you are sitting on the seat. If you are there for less than eight seconds, you will not be rewarded with the fish video. If you sit for less than 29 seconds, the toilet selects a small rinse. If you sit longer, it assumes that you have been doing number twos and selects the big rinse. The toilet is soundproof and equipped with speakers for music. There is separate ventilation system so that the smell escapes when the door is opened.
Target group: School children.
Development stage: The Toilet is a part of a pilot project in Aarhus Municipality. In total, 12 new toilets will be established at Sølystskolen, Holme School and Skovvangskolen.