Handi5 SW

En digital kalender og komplet hjælpemiddel, som giver overblik og husker dig på dine aktiviteter.

Du får støtte og hjælp til at planlægge, strukturere din dag, huske dine aftaler og rutiner samt holde fokus. Handi5 SW er en app-pakke til din Android smartphone - et hjælpemiddel udviklet specielt til dig med kognitive vanskeligheder.

Link til Handi5SW i Hjælpemiddelbasen.

Handi5 SW

(EN) A digital calendar and a complete tool that provides an overview and reminds you of your activities.
You get support and help to plan, structure your day, remember your appointments and routines, and stay focused. Handi5 SW is an app package for your Android smartphone - a tool developed specifically for persons with cognitive difficulties.