iCura Trainer

Mobilt interaktivt genoptræningssystem

Når du har bevægelsessensorer monteret på underben, lår og lænd kan en app på en smartphone give dig visuel og verbal feedback, når du udfører genoptræningsøvelser. Du bliver automatisk guidet under øvelser med med kvalitativ og kvantitativ feedback på, om øvelserne udføres korrekt. Samtidig sendes data om træningen automatisk til fysioterapeuten, der kan danne et overblik, om du træner tilstrækkeligt eller laver øvelserne uhensigtsmæssigt. Systemet kan gøre hjemmetræning mere motiverende, og dermed er der et potentiale for at spare ressourcer ved færre fysiske fremmøder til genoptræning..

Link til iCura hjemmeside.

iCura Trainer (EN)

Mobile interactive rehabilitation system. With motion sensors attached on the lower leg, thighs and lower back, a smartphone can provide visual and verbal feedback when you perform rehabilitation exercises. The user is automatically guided during exercises with qualitative and quantitative feedback whether the exercises are performed correctly. At the same time, data on training is automatically sent to the physiotherapist, who gets an overview of whether the citizen is training adequately or performing the exercises inappropriately.The system makes home training more motivating. Hereby resources can be saved with fewer physical appearances at rehabilitation centres.