inmu

Musikalsk sansestimulering til mennesker med demens

Inmuen er et sansestimuleringsprodukt, der med musik kan skabe ro og velvære for mennesker med demens. Musikuniverset udvikler sig efter, hvordan den bevæges, trykkes eller aes. Den er designet til at give lyst til at blive taget op, holdt om, og til at indgå som et naturligt og værdigt element i hverdagen.
Inmuen er enkel at bruge og aktiveres ved simpel berøring

Link til inmutouch hjemmeside.

inmu

The inmu is a sense stimulation product with music and stimulates relaxation and well-being for people with dementia. The music universe changes according to how it is moved, pressed or fondled. It is designed to inspire picking it up, holding it and to be a natural and dignified part of everyday life.

The inmu is easy to use and is activated when you touch it.