KOMP

Lader digitale børn og børnebørn dele billeder, beskeder og videoopkald til deres analoge forældre eller bedsteforældre.

Når vi bliver ældre, kan vi få funktionsnedsættelser, som gør det svært at bruge moderne kommunikationsudstyr. Men at holde kontakten med familie og venner er så vigtigt som nogensinde. No Isolation har udviklet KOMP for at gøre kommunikation mellem alle generationer enkel.

KOMP

Allows digitally able  children and grandchildren to share photos, messages and video calls with their analogue parents and grandparents. As we grow older, our functional abilities may change to make it hard for us to use modern communication devices. But keeping in touch with family and friends is as important as ever. No Isolation has developed KOMP to make communication between all generations simple.

Nærvær på afstand

Teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen, uden at være geografisk på samme sted.