Libelium

Parkeringssensor

Funktion: En magnetisk parkeringssensor til parkeringspladser. Når en bil parkeres over sensoren registreres ændringer i jordens magnetfelt, og data om en optaget parkeringsbås sendes til skyen. Hermed gives oplysninger om, at en bil er parkeret. Ved at give præcise oplysninger om ledige parkeringspladser, sparer systemet tid og brændstof for bilister, samtidig med at byer reducerer luftforurening og trafikbelastning.
Målgruppe: Byer, kommuner og indkøbscentre.
Udviklingsstadie: Er markedsført og anvendes nu i storbyer som Montpellier (Frankrig) og Dubai (Forenede Arabiske Emirater) for at overvåge gratis parkeringspladser og ved indkøbscentre.

Link til Libelium hjemmeside.

Libelium (EN)

Function: A magnetic parking sensor for parking spaces. When a car is parked over the sensor, changes are detected in the earth's magnetic field and data on the occupied parking bay is sent to the cloud. Here is provided information that a car is parked. By providing accurate information on available parking spaces, drivers save time and fuel while cities reduce air pollution and traffic congestion.
Target group: Cities, municipalities and shopping centers.
Development stage: Is marketed and is now used in major cities such as Montpellier (France) and Dubai (United Arab Emirates) to monitor free parking spaces and at shopping centers.