Life-Manager

En innovativ og skalerbar it-løsning, som understøtter kommunikationen, planlægningen og vidensdelingen mellem medarbejdere, borgere og pårørende.

Involverer borgeren i den daglige kommunikation og planlægning. Derved øges borgerens egenmestring, de pårørendes involvering og den rehabiliterende tilgang til borgeren.

Effektiviserer også medarbejdernes arbejdsprocesser i forhold til den interne kommunikation. 

Life-Manager

(EN) An innovative and scalable IT solution that supports communication, planning and knowledge sharing among employees, citizens and relatives. Involves the citizen in the daily communication and planning, thus increasing the citizen’s life management and the involvement of relatives. The work of the staff also becomes more effective in relation to internal communication.

Nærvær på afstand

Teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen, uden at være geografisk på samme sted.