LIVA app

Få hjælp til livsstilsændringer

Liva app er et tilbud til borgere med kroniske lidelser, som ønsker hjælp og støtte til en sundere livsstil. Udover at give den enkelte borger personlig hjælp og vejledning, så er platformen også ideel til de borgere, som ønsker mere hjælp og styring af deres sygdom og livsstil.

Link til udvikleren Liva Healthcare.

LIVA app

(EN) The Liva app is an offer for citizens with chronic diseases who need help and support for a healthier lifestyle. Besides providing the individual citizen with personal help and guidance, the platform is also ideal for those citizens who want more help and management of their chronic disease and general lifestyle.