LYS wearable

Måler om du får tilstrækkeligt med dagslys i løbet af dagen

Funktion: Måler lyset i dine omgivelser, så du kan se om du får tilstrækkeligt med dagslys om dagen og om du undgår det blå lys om aftenen. Enheden er via Bluetooth forbundet til en app på din smartphone og her samles registreringerne op, så du kan få indsigt i, om du når dit mål for modtaget dagslys, og det optimale mål for rigtigt sovelys om aftenen. LYS wearable sættes på tøjet så tæt på øjnene som muligt.
Målgruppe: Alle mennesker, men især de mennesker, som mangler D-vitamin eller lider depression, angst eller andre sindslidelser.
Udviklingsstadie: Er sat i produktion og er på markedet.  

Link til forhandleren Lysterapi.dk.

LYS wearable (EN)

Function: Measures the light in your surroundings, so you can see, if you get enough daylight during the day and avoid blue light in the evening. The device is connected to an app on your smartphone via bluetooth, where all registered data is collected, so you can gain insight into whether you reach your target for received daylight and for correct sleeping light in the evening. LYS wearable is attached to the clothes as close to the eyes as possible.
Target group: All people, but particularly people with a lack of D-vitamin or have a tendency to depression, anxiety or other psychiatric diagnoses.
Development stage: Is in production and on the market.