MAHOUT

App til at skabe gode vaner

En data baseret app, der fokuserer på at skabe gode vaner, som forbedrer stresstilstande og generelt livsstil og trivsel. Data indsamles via en Garmin sensor. Gør det muligt for folk at klare den konstante efterspørgsel efter deres mentale kapacitet og producerer organisatoriske indsigter, der kan bruges til at udvikle et mere produktivt og sundt arbejdsmiljø.

Link til udvikleren Manpremos hjemmeside.

 

 

MAHOUT

(EN) A data based app that focuses on creating good habits to improve stress conditions and overall lifestyle and well-being. Collects data through a Garmin device. Enables people to manage the constant demand on their mental capacity and produces organisational insights that can be used to develop a more productive and healthy work environment.