MAHOUT

App til at skabe gode vaner

Funktion: En databaseret app, der fokuserer på at skabe gode vaner, som forbedrer stresstilstande og generelt livsstil og trivsel. M A H O U T gør det muligt for folk at klare den konstante efterspørgsel efter deres mentale kapacitet og producerer organisatoriske indsigter, der kan bruges til at udvikle et mere produktivt og sundt arbejdsmiljø.
Målgruppe: Ledere af virksomheder, som har en interesse i at optimere deres medarbejderes trivsel og dermed opnå større effektivitet på arbejdspladsen også.
Udviklingsstadie: Sælges indtil videre til større private virksomheder.

Link til udvikleren Manpremos hjemmeside.

MAHOUT

Function: Data based app that focuses on creating good habits that improve stress conditions and overall lifestyle and well-being. M A H O U T enables people to manage the constant demand on their mental capacity and produces organisational insights that can be used to develop a more productive and healthy work environment.
Target group: Leaders of companies who has a interest in optimizing their employees well-being and thus achieving greater workplace efficiency as well.
Development stage: Sold to larger private companies.