Manus VR-handsker

Handsker i stedet for controllere i VR

Funktion: Med VR-handsker har du mulighed for at bruge dine hænder og arme i den virtuelle verden som i den virkelige verden. VR Handsker afløser controllere fra traditionelle Virtual Reality systemer. Dette giver mulighed for at lave finmotoriske bevægelser med fingrene og modtage haptisk (sensorisk) feedback i hånden, når du griber om et redskab i den virtuelle verden. Hermed får du en mere realistisk oplevelse, når du fx holder om, trykker på eller kaster et objekt i den virtuelle verden.
Målgruppe: Brugere af VR-systemer, men især inden for fx rehabilitering af finmotoriske bevægelser i hånden.
Udviklingsstadie: VR-handsker er udviklet til HTC Vive VR systemet, og kan købes af alle.

Link til udvikleren Manus VRs hjemmeside,

Manus VR gloves (EN)

Function: VR gloves provide you with  the possibility of using your hands and arms in the virtual world as you would in the real world. The gloves replace controllers used in traditional Virtual Reality systems. This allows you to make fine motor movements with your fingers and receive haptic feedback in your hand, when you manipulate an object in the virtual world. This gives a realistic experience of holding, pushing or throwing a element in the virtual world.
Target group: Anybody who uses VR, but especially within rehabilitation of fine motor movements in the hand.
Development stage: VR gloves are developed for HTC Vive and can be purchased by all.