Maxi Pro

Få hjælp til at høre bedre

Funktion: En komplet høreløsning, der forbinder din smartphone, tablet og TV, så du kan nyde dit yndlingsprogram og chatte med dine venner eller familie uden at skulle forlade sofaen. Maxi Pro opfanger lyden, eliminerer baggrundsstøj og forbedrer talen til høreapparatet, der forbedrer lyden yderligere, inden den når dit øre.
Målgruppe: Mennesker med nedsat hørelse.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til udvikleren Bellman & Symfons hjemmeside.

Maxi Pro (EN)

Function: A complete listening solution that connects your smartphone, tablet and TV, so you can enjoy your favorite show and chat with your friends or family without having to leave the couch. Maxi Pro captures the sound, eliminates the background noise and enhances the speech. The neck loop transmits the speech to the hearing aid that refines the sound further before it reaches your ear.
Target group: People with impaired hearing.
Development stage: Is on the market.