Mode Sensors

Plaster der måler dehydrering

Funktion: Mode Sensors er en norsk digitalt sundhedsvirksomhed, der omdefinerer den måde, hvorpå hydrering klinisk diagnosticeres ved at kombinere vores bærbare sensorteknologi med skybaseret dataanalyse og maskinindlæring. De udvikler teknologi, der muliggør den næste generation af sundhedsydelser. Den udstillede løsning hedder Gecko Patch og er et plaster, som måler niveauet af en persons (de)hydrering.
Målgruppe: Ældre mennesker, som ofte glemmer at drikke nok vand.
Udviklingsstadie: Er på prototype niveau, og testes lige nu af en kommune.

Link til udvikleren Mode Sensors' hjemmeside

Mode Vivo (EN)

Function: Mode Sensors is a Norwegian digital healthcare company redefining the way hydration is clinically diagnosed by combining a wearable sensor technology with cloud-based data analytics and machine-learning. They are building technology to enabling the next generation of healthcare services. The solution showcased here is called Mode Vivo and is a band aid that measures the level of a person's (de)hydration.
Target group: Elderly people, who easily forgets to drink enough water.
Development stage: Is at a prototype level and is currently being tested by a municipality.