Olki Control

Et redskab til en sikker core-træning med effekt

Øger opmærksomheden på dyb muskelaktivering, hvilket giver kroppen en stærk core, som er udgangspunkt for alle kroppens bevægelser.

Selv meget kort træning med Olki har en effekt. Det er også muligt at udføre øvelser med Olki i siddende stilling.

Link til forhandleren Proterapi.

Olki Control

A tool for safe core training with effect. Raises the awareness of deep muscle activation, which gives the body a strong core, which is the starting point for all body movements.

Even very short training has an effect. You can also perform exercises with Olki when seated.