Velfærdsteknologi giver mere frihed til flere

Mange mennesker i Aarhus Kommune får allerede flere muligheder og mere frihed i hverdagen med teknologi

Vi ved, at teknologi i forvejen er en del af mange menneskers hverdag – uanset om vi tænker over det eller ej.

Aarhus Kommune har i flere år arbejdet med velfærdsteknologi. Især på ældre- og handicapområdet har teknologien givet mange mennesker muligheder og en frihed i hverdagen, de ellers ville være afskåret fra. Nu breder de gode løsninger sig, i takt med at teknologi bliver stadig billigere, smartere og lettere at gå til.

Som et rum på DOKK1, hvor alle kan føle, røre og lege med forskellige teknologiske løsninger, skal DokkX give inspiration til og viden om, hvordan teknologi gennem hele tilværelsen kan være et redskab til et lidt bedre, lidt sundere og lidt mere socialt liv. Det kan være teknologi til både krop og sind. Det kan også være til at skabe et mere tilgængeligt, bæredygtigt og trygt byliv for os alle sammen.

Læs mere om Aarhus Kommunes arbejde med velfærdsteknologi.

Har du en idé?

Aarhus har mere velfærdsteknologi i støbeskeen – måske har du idéen?

Om DokkX

Centrum for velfærds- og frihedsteknologi.