Otiom

En brik der kan lokalisere borgere med demens

Funktion: En sporingsbrik til præcist og hurtigt at lokalisere personer med demens. Dette kan skabe tryghed for personen med demens og pårørende. I app'en kan en pårørende tilpasse en individuel tryghedszone, som er baseret på et specifikt geografisk område. Samtidig kan der indstilles tidsrammer for, hvor længe brugeren må være uden for hjemmet.  På den måde er det muligt at bevæge sig i frihed uden at blive overvåget, men med retten til at blive fundet, hvis det er nødvendigt. Alle indstillinger foretages igennem Otiom-app’en, så personen med demens kun skal have brikken med sig.
Målgruppe: Personer med demens.
Udviklingsstadie: Markedsføres i 2019 og kan købes til privat brug.

Link til Otioms hjemmeside.

Otiom (EN)

Function: A tracer chip that will accurately and quickly locate people with dementia. This can create safety for the person with dementia and their relatives. In the app, a relative can customize an individual security zone within a specific geographical area. At the same time, time frames can be set for how long the user is outside their home. In this way, it is possible to move freely without being monitored, but with the possibility of being found, if necessary. All settings are made through the Otiom app so that the person with dementia will only have the chip with them.
Target group: People with dementia.
Development stage: Marketed in 2019 and can be purchased for private use.