Palarum smartsokker

Måler tryk i sokkerne

Funktion: Smartsokker med indsyede strækfølsomme ledninger/sensorer, der gør det muligt at monitorere tryk i sokkerne. Når en patient har forladt sengen sendes automatisk live-feedback til sundhedspersonalet om, at patienten har forladt sengen. Et bedre overblik for sundhedspersonalet kan herved være med til at forebygge fald. Systemet kan også bruges af fysioterapeuter til at give et objektivt overblik over vægtfordelingen af foden under gangtræning med patienter.
Målgruppe: Designet til at forebygge fald ved hospitaler og plejecentre. Et pilotstudie ved amerikanske hospitaler viser, at Palarum kan være med til at reducerer fald med mere end 90%.
Udviklingsstadie: Systemet er markedsført. Der planlægges et større studie for at kunne bekræfte, at Palarum smartsokker kan forebygge fald.

Link til Palarum hjemmeside.

Palarum smart socks (EN)

Function: Smart socks with integrated stretch sensor wires that make it possible to monitor pressure in the socks. If a patient leaves the bed, live feedback is automatically sent to the health care professional that the patient has left the bed. This provides a better overview for the healthcare staff and can help prevent falls. The system can also be used by physiotherapists to provide an objective overview of the weight distribution of the foot during walking training with patients.
Target group: Designed to prevent falls in hospitals and care centers. A pilot study at US hospitals showed that Palarum helped reduce falls by more than 90%.
Development stage: The system is marketed. A major study is planned to confirm that Palarum can prevent falls.