Panda LytteSkriver & LytteStaver

Kan hjælpe børn, som har svært ved at stave!

Panda LytteSkriver og LytteStaver er udviklet til de yngste elever i skolen.

LytteSkriver giver eleverne mulighed for at skrive med løbende oplæsning, som giver dem auditivt feedback på det skrevne. Dermed kan eleverne manipulere med bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.

LytteStaver er dels et stavetræningsprogram og dels et evaluerende program med stavetræningsopgaver og resultater af elevens besvarelser i LytteStaver.

Prøv det på DokkX.

Link til Lytteskrivnings hjemmeside.

Link til web-applikationen Lytteskriver i Chrome Store.

Link til Lyttestaver i AppStore.
Link til Lyttestaver i Google Play Butik.