Path Finder

Laserlys som hjælper mennesker med Parkinson med at gå

Sættes på skoene og giver patienter med fx Parkinson, Huntingtons eller Alzheimers, som har problemer med at gå, visuel hjælp i form af grønt laserlys. De grønne streger viser dig, hvor du næste gang skal sætte din fod, så du får en rytme, der gør at det bliver meget nemmere at flytte benene.

 

 

Path Finder

(EN) Are placed on your shoes and provide visual aid in the form of a green laser light for patients with Parkinson's, Huntington's or Alzheimer's, who have difficulties walking, . The green lines show you where to put your foot next, so you get into a rhythm that makes it much easier to move your legs.