Rehub

Virtual reality genoptræning af hverdagsaktiviteter

Funktion: Her kan man træne hverdagsaktiviteter som at lave kaffe, vande planter, stille madvarer på plads mm. Dette kan være en væsentlig udfordring for personer eksempelvis med hjerneskade. Rehub kan være med til at opretholde en højere motivation for genoptræning og give træning i sikre og trygge omgivelser og dermed gode resultater af genoptræningen.  Træningsprogrammet er udviklet i samarbejde med fagpersoner og borgere. For sundhedspersonalet er det et nemt og objektivt værktøj til løbende evaluering af træningens effekt. Data sendes automatisk til journalsystemet, så fagpersoners tidsforbrug på dokumentering kan reduceres.
Målgruppe: Personer med funktionsnedsættelse og kognitive vanskeligheder i hverdagsaktiviteter.
Udviklingsstadie: Er markedsført og sælges til offentlige og private rehabiliteringsklinikker. I fremtiden er det planen at træning med Rehub i eget hjem skal være en mulighed.  

Link til udvikleren VR Rehab.

Rehub (EN)

Function: Virtual reality rehabilitation of everyday activities. You can exercise activities of daily living such as making coffee, watering plants, placing food in the proper places etc.. This can be a major challenge for people, for example with brain damage. Rehub can help maintain a higher motivation for rehabilitation and provide training in safe and secure surroundings, which ensures good results from the rehabilitation. The training program has been developed in collaboration with professionals and citizens. For healthcare professionals, Rehub is an easy and objective tool for continuous evaluation of the effect of the training. Data is automatically sent to the journal system, so that professional's time for documentation can be reduced.
Target group: People with disabilities and cognitive difficulties in everyday activities.
Development stage: Is marketed and sold to public and private rehabilitation clinics. In the future, plans are that training with VR Rehab in own home will be an option.