Renoweb

Ultralyds- og lyssensor til skraldespand

Funktion: En smart og effektiv måde til håndtering af affald. Sensoren måler affaldsniveauet i skraldespanden og sender data til en server, hvor man kan se, om den trænger til at blive tømt. Uden at man behøver at køre ud og besigtige - dette gør, at man kan planlægge ruter til tømningen bedre.
Målgruppe: Kommuner og affaldsselskaber.
Udviklingsstadie: Er færdigudviklet

Link til udvikleren Sweco.

Renoweb (EN)

Function: Ultrasound and light sensors for trashcans. A smart and effective way to handle waste. The sensor measures the waste level in the trashcan and sends the data to a server. Trash handlers can see if the trashcan needs to be emptied without having to check it physically. This means better planning of routes for emptying.
Target group: Municipalities and waste companies.
Development stage: Is fully developed