Reviber Fusion

Vibrationstræning

Konceptet bag denne vibrationstræning har været at udvikle en helt ny form for træning. Det omfatter Pilates og dets principper, samt gymnastik baseret på kropsarbejde genereret af Reviber Fusion. Begge træningsprogrammer er designet specifikt til toning og styrkelse af kroppen, forbedring af balanceevnen og indre kropsstabilitet på en hurtig og kraftfuld måde, samtidig med et gavnligt tab af overflødigt kropsfedt.

Link til forhandleren Lysterapi.dk.

Reviber Fusion

(EN) The concept of this vibration training has been to design a completely new form of training. It includes Pilates and its principles as well as gymnastics based on bodywork generated by the machine. Both training programs are designed specifically for toning and strengthening the body, improving balance and inner body stability in a quick and powerful manner, as well as a beneficial loss of excess body fat.