RotoFlex Basic

Den nye smarte plejeseng!

Man kan med en fjernbetjening komme op i stole-position og efterfølgende dreje madrassen ud mod rummet: Derved lettes udstigning fra eller indstigning i sengen.

Fjernbetjeningen giver også den enkelte bruger mulighed for større selvstændighed. På grund af de mange indstillingsmuligheder, skabes der også  gode arbejdsvilkår og færre belastninger.

Prøv dette bud på fremtidens plejeseng i udstillingen.

Link til RotoFlex i Hjælpemiddelbasen.
Link til forhandleren Welldana Innocare