Sanbot Elf

En intelligent servicerobot

Kan bruges i flere brancher, blandt andet detail, uddannelse, værtsskab og sundhed. I et sundhedsmæssigt regi kan Sanbot bruges til at aflaste personalet for nogle af hverdagens administrative og praktiske opgaver eller påminde patienter om at tage medicin, drikke vand m.m. Derudover kan Sanbot også bruges som en telepræsens-robot. 

Link til Sanbot hjemmeside.

Sanbot Elf

(EN) An intelligent service robot that can be used in a variety of industries, including retail, education, hosting and health. Sanbot can, in a health regime, relieve the staff of some of the everyday administrative and practical tasks, or remind patients to take medication, drink water etc. In addition, Sanbot can also be used as a telepresence robot.