Sanbot Elf

En intelligent servicerobot

Funktion: Kan bruges i flere brancher, blandt andet detail, uddannelse, værtsskab og sundhed. I et sundhedsmæssigt regi kan Sanbot bruges til at aflaste personalet for nogle af hverdagens administrative og praktiske opgaver eller påminde patienter om at tage medicin, drikke vand m.m. Derudover kan Sanbot også bruges som en telepræsensrobot. 
Målgruppe: Til service.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til forhandleren Yodaway.

Sanbot Elf (EN)

Function: An intelligent service robot that can be used in a variety of fields, including retail, education, hosting and health. In a health regime, Sanbot might relieve the staff of some of the everyday administrative and practical tasks or remind patients to take medication, drink water etc. Furthermore Sanbot can be used as a telepresence robot.
Target group: For service.
Development stage: On the market.