Sani Nudge

Et hygiejne-overvågningssystem

Funktion: Et trådløst hygiejne-overvågningssystem designet til at hjælpe hospitaler med at forbedre håndhygiejne og undgå spredning af bakterier mellem patienter. Systemet består af trådløse sensorer, der placeres på patientstuerne og på spritdispenserne på hospitalet. Sygeplejersker, læger og andre sundhedsmedarbejdere er udstyret med en lille bærbar bluetooth-sender, som gør at sensorerne kan måle hver deres håndhygiejne adfærd. Data analyseres derefter og deles med hospitalsadministration og sundhedspersonalet, så de kan identificere potentielle forbedringsområder i deres håndhygiejne adfærd.
Målgruppe: Medarbejdere på hospitaler, eller andre institutioner, hvor god håndhygiejne er livsvigtigt. 
Udviklingsstadie: Er på markedet.  

Link til Sani Nudge hjemmeside.

Sani Nudge (EN)

Function: A wireless hygiene monitoring system designed to help hospitals improve hand hygiene and avoid the spreading of germs between patients. The system consists of wireless sensors that are placed in patient rooms and on hand sanitizers in the hospital. The sensors tracks the location and sanitizing behaviour of nurses, doctors and other healthcare workers who are equipped with small bluetooth wearables. The data is analyzed and shared with hospital management and staff, allowing them to identify potential areas of improvement in their hand hygiene.
Target group: Staff in hospitals or other institutions where hand hygiene i very important.
Development stage: Is on the market.