Sarita CareTech - Pearl

Kender du en ældre person, som er utryg ved at være alene pga risiko for fald, eller som ikke kan finde vej selv og farer vild?

Funktion: Med brochen Sarita Pearl kan personen, som bærer den, trykke på knappen og få hjælp på et hvilket som helst tidspunkt. Brochen har derudover en indbygget faldalarm og GPS-sporing - og tovejskommunikation. Der kan laves tryghedszoner, hvor der sendes en alarm til personale eller pårørende, når borgeren kommer uden for zonen.
Målgruppe: Mennesker med demens eller har tendens til faldulykker, deres pårørende eller sundhedspersonale.
Udviklingsstadie: Brochen forhandles til det offentlige marked i dag, og forventes forhandlet til det private marked til sommer 2019.  

Link til Sarita hjemmeside.

Sarita CareTech Pearl (EN)

Function: Do you know anyone who feels unsafe because of the risk of falling who might need a security alarm? With Sarita Pearl, the person who has it can press the button and get help at any time. In addition, the brooch also has a fall sensor and GPS tracking - and two-way communication. Safety zones can be created where an alarm is sent to staff or relatives ift the citizen wanders outside the safety zone.
Target group: People with dementia or who with a tendency to fall, their relatives and/or their staff.
Development stage: The Sarita Pearl is on the public market, and will be in the private market this summer 2019.