Seluxit Firefly

CO2 sensor

Måler kontinuerligt CO2 niveauet i alle klasselokalerne. Elever, lærere og skolen vil få viden og information om, hvornår der skal ske udluftning, så der skabes de bedste rammer for en optimal indlæring. Skolen vil få et billede af CO2 niveauet i alle skolens lokaler i løbet af en undervisningsdag. Lærere og elever vil i de enkelte klasselokaler kunne se CO2 niveauet (ved hjælp af lampens farver og notifikation via app), og selv foretage udluftning, inden niveauet bliver for højt.

Link til Seluxit hjemmeside.

Seluxit Firefly (EN)

Continuously measures the CO2 level in all classrooms. Students, teachers and administration will gain knowledge and information on when to ventilate to create the best framework for optimal learning. The school will get an overview of the CO2 level in the school's premises during a teaching day. Teachers and students will be able to see the CO2 level in each class room (using the colors of the lamp and notification through an app), and even ventilate before the level becomes too high.