Sensade Wireless Parking Sensor

Registrerer ledige parkeringspladser og temperatur i asfalten

Funktion: IoT-baseret sensorsystemer til at detekterer ledige parkeringspladser og temperatur i asfalten. Sensorer placeret i vejen ved hver p-plads kan registrere, om pladsen er fri. Via en mobilapp viser systemet bilister hen til en ledig plads, hvad enten det er en betalingsplads eller en gratis plads. Sensades teknologi adskiller sig fra mange andrecparkeringsteknologier, der enten baseres på kameraløsninger ved ind- og udkørsel til parkeringshuse, eller spoler, der graves ned i vejen ved indgangen til p-huse og registrerer trafikken til og fra. Sensorerne kan også måle temperaturen i asfalten. Med disse data kan kommuner optimere vintertjenesten gennem bedre planlægning af vejsaltning.
Målgruppe: Alle. 
Udviklingsstadie: Sensade startede som et studieprojekt ved Aalborg Universitet. Lige nu testes sensorløsningen i Aalborg, Aarhus, Randers og Glostrup. Desuden er jagten på nye kunder indledt i blandt andet Sverige, Polen, Tyskland og Frankrig.

Link til Sensades hjemmeside.

Function: IoT-based sensor system for detecting free parking spaces and temperature in the asphalt. Sensors located in the road at each parking space can detect if the soace is unoccupied and via a mobile app guide drivers to an empty space whether in a paid or a free space. Sensade's technology is different from many other parking technologies that are either camera based entry and exit solutions or using coils at the entrance to parking lots to register traffic in and out. The sensor also measures the asphalt temperature. With this data municipalities can optimize winter services through better planning of salting the roads.
Target group: All.
Development stage: Sensade started as a study project at Aalborg University. Right now the sensor solution is tested in Aalborg, Aarhus, Randers and Glostrup. In addition, the search for new customers has started in Sweden, Poland, Germany and France.