Sensoterra

Fugtighedssensor til måling i jord

Funktion: En fugtighedssensor, der sættes i jorden og måler fugtigheden af jorden over tid. Sensorsystemet kan fx. bruges til landbruget til at give et overblik over, hvornår afgrøderne bør vandes. Man kan indstille automatiske alarmer. Sensoren kan også bruges til overvågning af kommunens træer, og hermed sikre at ressourceforbruget på pleje af træer optimeres.
Målgruppe:  Alle.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til forhandleren Indesmatech.

Sensoterra (EN)

Function: A humidity sensor that is inserted into the ground and measures the humidity of the soil over time. The sensor system is used for agriculture to provide an overview of when the crops should be watered. Here you can set automatic alarms when watering is necessary. The sensor can also be used to monitor the trees of the city and thereby ensure that resource consumption for tree care is optimized.
Target group: All.
Development stage: Is on the market.