Smart Living & eHealth

Tidligere tema fra maj til august 2019

Udstillingen er et inspirationsrum, hvor du får mulighed for at opleve og prøve IoT-bølgens teknologi (IoT = Internet of Things).

Flere af de fysiske ting, vi omgiver os med i hverdagen, kan kommunikere med hinanden. Det giver nye muligheder for at levere smartere og understøtte kommunens velfærdsydelser inden for sundhed, miljø og by.

Oplev teknologier til monitorering af sundhed, klima og byens anvendelse, herunder intelligente tekstiler, samt adfærdsregistrering, dehydreringssensorer, parkeringsmonitorering og meget mere.

Udstillingen er en del af IoT Week og er delvist finansieret af Region Midtjylland.

Smart Living & eHealth (ENG)

The exhibition is a space of innovation where you can experience and get hands-on experiences with the IoT wave.

Many of the physical things that surround us can communicate with each other. This provides new opportunities for delivering smarter welfare solutions and support the existing solutions within health, environment and city.

You can experience technologies for monitoring health, climate and the use of the city. This includes intelligent textiles, behaviour registration, dehydration monitoring, parking sensors and much more.

The exhibition is part of IoT Week and is partly financed by Region Midtjylland.

AeroGuard Mini

Et godt arbejdsmiljø er essentielt for vores produktivitet og trivsel.

Airplant

Planter med sensorer til at opretholde sundt indeklima

AirSense

Intelligent indeklima-overvågning

CARIOT

Forebygger og advarer om utilsigtede hændelser

Cue

Få et ekstra øre

DroneSyn

Afdækning af om droner kan bruges til inspektion af kommunens bygninger

eLea

Aktivitetssensor og falddetektor

Havnedata

Realtidsvisning af havnedata fra CityLab i Aarhus

MAHOUT

App til at skabe gode vaner

Mobilscooter

Kom let omkring på denne smarte transportable scooter.

Otiom

En brik der kan lokalisere borgere med demens

Rehub

Genoptræning i hverdagsaktiviteter med VR

Renoweb

En smart og effektiv måde til håndtering af affald

RoboFit

En intelligent træningsrobot til borgere med skulderproblemer

Sarita CareTech - Pearl

Kender du en ældre person, som er utryg ved at være alene pga risiko for fald, eller som ikke kan finde vej selv og farer vild?

Sphero Mini

En robotbold på størrelse med en bordtennisbold

Stay in the Zone

Det første værdibaserede sundhedsprogram inden for diabetesområdet