Snoezelen VR

Terapeutiske virtuelle sanserum

Funktion: Terapeutiske sanserum er blevet anvendt i mange år hos f.eks. udviklingshæmmede. Dette kan dog være omkostningsfuldt og pladskrævende. Snoezelen VR er en app med en række interaktive sanserum i virtual reality, som blot kræver en mobiltelefon og et par VR-briller. I Snoezelen VR kan du f.eks. lege med drager, eller få skyer, træer og solen til at vokse. De interaktive miljøer er tilgængelige overalt, og tillader således, at man kan tage sit sanserum med sig, hvor end man tager hen. Kom på DokkX og prøv de interaktive miljøer. 
Målgruppe: Børn der har behov for et beroligende terapeutisk redskab.
Udviklingsstadie: App’en kan hentes på Google Play. Flere kommuner har købt løsningen.

Link til udvikleren AateVRs hjemmeside.

Snoezelen VR (EN)

Function: Therapeutic sensory rooms has been used for many years with e.g. persons with mental disability However, those rooms can be costly and bulky. Snoezelen VR is an app with a range of interactive virtual reality sensory rooms that just require a mobile phone and a pair of VR glasses. In the Snoezelen VR you can play with dragons or make clouds, trees or the sun grow. The interactive environments are available everywhere, allowing you to take your sensory room with you wherever you go. 
Target group: Children who need a calming therapeutic tool.
Development stage: The app can be downloaded on Google Play. Some Danish municipalities have bought the solution.