Sphero Mini

En robotbold på størrelse med en bordtennisbold

Funktion: Bolden forbinder du til en app på din tablet eller telefon via iOS eller Android. Bolden har et lille gyroskop og en accelerometer, som gør at bolden kan rulle rundt selv. Den har derudover også en LED-lampe, som man kan skifte farve på. På app'en forbinder man bolden til den smartphone eller tablet, man har, og så kan man programmere den til at rulle, dreje og sige lyde. Man kan også styre den med fingeren via touchskærmen.
Målgruppe: Alle.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til Sphero Mini hjemmeside.

Sphero Mini (EN)

Function: A robot ball the size of a table tennis ball. You connect the ball to an app on your tablet or smartphone via iOS or Android. The ball has  a gyroscope and an accelerometer that makes it possible for the ball roll around by itself. It also has LED lights that you can change the colors on. The app connects the ball to your device and then you can programme it to roll, turn and make sounds. You can also control it with your finger on the touchscreen.
Target group: Everyone.
Development stage: On the market.