Stay in the Zone

- det første værdibaserede sundhedsprogram inden for diabetesområdet

Virksomheden har en holistisk tilgang til diabetesbehandling og inddrager eksperter på tværs af fagområder. Samarbejdet er værdibaseret i den forstand, at kommunernes udgifter afhænger direkte af borgernes forløb og tilfredshed med behandlingen. Kort sagt betaler kommunerne for borgernes sundhed - ikke for behandlingen. 

Link til Stay in the Zone hjemmeside.

Stay in the Zone

(EN) In 2018, Roche Diabetes Care has introduced the first value-based health program for diabetes treatment.
The approach is holistic and involves experts cross-disciplinary. The co-operation is value-based as the expenses of municipalities depend directly on the progress and satisfaction with the treatment of the citizens.
In short, the municipalities pay for the citizens' health - not for the treatment itself.