TST skraldespandssensor

Måler hvornår skraldespandene skal tømmes

Funktion: Et sensorsystem, der måler, hvornår skraldespanden skal tømmes. En sensor placeret i skraldespanden registrerer og sender data til kommunen eller den private virksomhed om, hvor fuld skraldespanden er. Hermed optimeres arbejde med tømning af skraldespande og man undgår at køre for mange unødvendige ruter. På sigt kan man spare penge og tid på at tømme skraldespandene i byen.
Målgruppe: Kommuner og private virksomheder.
Udviklingsstadie: Systemet kan købes og er fx implementeret i Stevns Kommune.

Link til udvikleren TST's hjemmeside (på engelsk).

TST waste sensor (EN)

Function: A sensor system that measures when waste bins must be emptied. A sensor placed in the bin records and sends data to the municipality or the private company about how full the bin is, as well´as the temperature and position of the bin. This optimizes the work of emptying the waste bins by avoiding driving too many unnecessary routes. In the long term, you can save money and time emptying the trash bins in the city.
Target group: Municipalities and private companies.
Development stage: The system can be purchased and is implemented by Stevns Municipality in Denmark.